Pozovite nas: +381 65 2225575

Forum naprednih tehnologija 2018

Forum naprednih tehnologija – "Potencijali Grada Niša" održaće se u Oficirskom domu u Nišu od 6. do 8. novembra i predstavlja početak realizacije ideje mapiranja Grada Niša kao centra naprednih tehnologija. Ideja organizatora foruma je da okupi sve aktivne stejkholdere na polju naprednih tehnologija u oblasti privrede, nauke i obrazovanja i da Niš, kao centar koji raspolaže vrhunskim kapacitetima na polju elektronike, mašinstva i informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavi nadležnim ministarstvima, istraživačko-razvojnim institucijama, donatorskim i diplomatskoj zajednici.

Na Forumu će se predstaviti preko 100 izlagača, a možete saslušati i 15-ak prezentacija iz oblasti elektronike, informatike itd. a pauzu između predavanja možete iskoristiti na našim automatima uz svoj omiljeni kafeni napitak.