Više od decenije iskustva u oblasti vending operaterstva

Magnes Vending je vodeća niška firma u ovoj oblasti koja se postavkom samoposlužnih automata u našem gradu bavi punih 15 godina.

Samo u Nišu naše vending automate dnevno koristi preko 3000 korisnika: na javnim mestima, u školama, mnogim domaćim i stranim kompanijama.

Fokus našeg poslovanja je pružanje što kvalitetnije usluge pa iz tog razloga održavanje i dopunu automata naši terenski radnici obavljaju 24/7.

Dugogodišnje iskustvo i bliski kontakt sa klijentima daje nam motiv da stalno radimo na inovacijama i ulažemo u nova tehnološka rešenja.

Tako smo sve svoje automate opremili najsavremenijim uređajima za gotovinska i bezgotovinska plaćanja.

Osim čitača novca naši automati poseduju i čitače korisničkih kartica i firminih akreditacija kao i mogućnost kupovine proizvoda našom VENDMIND mobilnom aplikacijom.